Vải cá mập PE 2 chiều

Đồng màu:86.000/kg

0912 781 097