Vải cá sấu mè 4 chiều

Đồng màu:110.000/kg

0912 781 097