Vải Thun Visco – Dẻo

Đồng màu:110.000/kg

0912 781 097